Soudní spor ing. Havlíček

DOPIS ČVUT KLOKNERUV ÚSTAV

Vážení členové,
máme tu další velmi důležitý krok v kauze žaloby podané na pana Ing. Havlíčka. V příloze je dopis od ČVUT v Praze Kloknerův ústav, který na pokyn soudu zpracuje znalecký posudek na stav lodžií, kde došlo k zásahu firmou Krýda, i lodžií, které jsou ve stavu původním. Je v zájmu nás všech, aby byly zpřístupněny všechny lodžie a posudek byl tak co nejobjektivnější. Co se týká sondy, půjde pouze o jednu lodžii a to se souhlasem majitele jednotky, ke které náleží a následná oprava půjde na náklady SVJ. Kontrola všech ostatních lodžií bude pouze vizuální. S termínem jsou obeznámeny obě strany sporu a měly by být přítomny.
Tímto Vás žádáme o zajištění přístupu na lodžii a to 20.01.2017 od 8:30 hod do 13:00 hod.
Za Vaši ochotu předem velice děkujeme.