Pozemky přilehlé k domu

Dostali jsme informaci, že pozemky přilehlé k naší nemovitosti již přešly do správy MČ Prahy 11 a tudíž byla naplněna podmínka smlouvy o smlouvě budoucí na tyto se vztahující. Jedná se o 813 m2, které můžeme zakoupit za předem smluvně dohodnutou cenu 200,- Kč/m2 nebo si je na 30 let pronajmout za předem dohodnutou cenu 10,- Kč/m2/rok. Jednorázová koupě vyjde na 162.600,- Kč, za pronájem zaplatíme sice postupně, ale přece 243.900,- Kč a pozemek se nemusí bezúplatně převést. Se zástupkyní OM MČ P11 bylo předběžně dohodnuto, že bychom smlouvu jako SVJ využili s následnou koupí, ale až po schválení shromážděním vlastníků, které předpokládáme uskutečnit nejpozději do poloviny roku 2012. Bližší informace viz sekce Dokumenty DNR.