Daňové přiznání – OPRAVA

Po dalších konzultacích s odpovědnými pracovnicemi finančního úřadu je stav tento: pro rok 2012 jsou vlastníci bytů platby daně z nemovitosti zproštěni. Letos tedy za byt platit nebudeme. Tato povinnost nastane až za rok 2013. Každopádně FÚ každého vlastníka v příštím roce vyrozumí o nové výši daně. Daň za rok 2012 ale platí nový majitel a ten, kdo si nepodal žádost o prominutí daně. Za předchozí mylně zprostředkovanou informaci se omlouváme.