Další placení daně – 2

Dle sdělení Finančního úřadu jsme povinni zaplatit i daň z převodu bytu na právnickou osobu, která v roce 2009 byla členem družstva a podle ust. § 20 odst. 6 písm. g) zákona č. 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani převodu nemovitostí na právnickou osobu zde osvobození není. Celkový doplatek daně z převodu z roku 2009 činí 128.301,- Kč, uhradíme ho do konce tohoto týdne. Pro potřebu vyčíslení daně z převodu bytu na tuto právnickou osobu bylo nutno zadat navíc zpracování znaleckého posudku, který FÚ vyžadoval a který pro nás zpracoval Ing. Škoda za 3.000,- Kč.