Další placení daně

Dostali jsme vyrozumění z finančního úřadu, že převod pozemku (na rozdíl od převodu bytů z majetku družstva do vlastnictví nájemců převáděných bytů, které jsou od daně z převodu osvobozeny), od daně osvobozen není. Družstvo má   povinnost podat daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí. Toto se týká všech převedených bytů. Konzultovali jsme to na Generálním finančním ředitelství,  existuje na to i judikát Nejvyššího soudu. Vlastní daň bude obnášet částku kolem 50.000,-, daňová přiznání pro nás připravuje pí. Klegová, podáme je prostřednictvím naší datové schránky.