Shromáždění vlastníků a schůze Družstva nájemců Radim konané dne 16.6.2015

Pozvánka na členskou schůzi 16.6.2015
Pozvánka na shromáždění vlastníků 16.6.2015
Informace k pozvánkám shromáždění a schůze družstva
PLNÁ MOC, SVJ Radimovická 1423 a 1424
PLNÁ MOC, Družstvo nájemců Radim
Zmocnění společného zástupce spoluvlastníků jednotky
Návrh stanov SVJ Radimovická 1423 a 1424