Zápis ze schůze výborů SVJ a DNR ze dne 4.11.2012

Vážení členové společenství, vážení členové družstva,

dne 4.11.2012 proběhla od 20:00 v kanceláři SVJ společná schůze výboru SVJ A představenstva Družstva. Její zápis byl vyvěšen na nástěnkách ve vchodech a zároveň vložen do vašich schránek.

V případě jakýchkoliv dotazů, námitek, nebo připomínek, piště na emailové adresy:
svj.radim@centrum.cz nebo druzstvo.radim@centrum.cz . Na veškeré vaše dotazy se budeme snažit obratem odpovědět.

Zápis ze schůze výborů SVJ a DNR  ke stažení zde:
S2012_SV_02-1.pdf

Účetní ztráta družstva

Po dnešních konzultacích na správní firmě byla upřesněna aktuální účetní ztráta družstva k 21.6.2012 ve výši 176.000,- Kč. Toto je způsobeno tím, že družstvo po úmrtí posledního nájemníka nemá žádný příjem z nájemného, nabíhají pouze náklady. Celková ztráta ke konci roku bude ca 300.000,- Kč (odměny, daně, soc.a zdr. pojištění, právní služby). Tuto ztrátu plně pokryje výnos z prodeje posledního nájemního bytu.

Další placení daně – 2

Dle sdělení Finančního úřadu jsme povinni zaplatit i daň z převodu bytu na právnickou osobu, která v roce 2009 byla členem družstva a podle ust. § 20 odst. 6 písm. g) zákona č. 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani převodu nemovitostí na právnickou osobu zde osvobození není. Celkový doplatek daně z převodu z roku 2009 činí 128.301,- Kč, uhradíme ho do konce tohoto týdne. Pro potřebu vyčíslení daně z převodu bytu na tuto právnickou osobu bylo nutno zadat navíc zpracování znaleckého posudku, který FÚ vyžadoval a který pro nás zpracoval Ing. Škoda za 3.000,- Kč.

Další placení daně

Dostali jsme vyrozumění z finančního úřadu, že převod pozemku (na rozdíl od převodu bytů z majetku družstva do vlastnictví nájemců převáděných bytů, které jsou od daně z převodu osvobozeny), od daně osvobozen není. Družstvo má   povinnost podat daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí. Toto se týká všech převedených bytů. Konzultovali jsme to na Generálním finančním ředitelství,  existuje na to i judikát Nejvyššího soudu. Vlastní daň bude obnášet částku kolem 50.000,-, daňová přiznání pro nás připravuje pí. Klegová, podáme je prostřednictvím naší datové schránky.

Daňové přiznání – OPRAVA

Po dalších konzultacích s odpovědnými pracovnicemi finančního úřadu je stav tento: pro rok 2012 jsou vlastníci bytů platby daně z nemovitosti zproštěni. Letos tedy za byt platit nebudeme. Tato povinnost nastane až za rok 2013. Každopádně FÚ každého vlastníka v příštím roce vyrozumí o nové výši daně. Daň za rok 2012 ale platí nový majitel a ten, kdo si nepodal žádost o prominutí daně. Za předchozí mylně zprostředkovanou informaci se omlouváme.